امیر غنوی

پژوهشگر اخلاق

حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر غنوی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب کتاب های ارزشمند در حوزه اخلاق هستند. دبیری همایش ملی فلسفه اخلاق در قم و برگزاری دوره های متعدد فقه الاخلاق از دیگر تلاش های ایشان در راستای بسط و ترویج اخلاق میباشد

بستن
بستن