• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
مرتضی روحانی
مرتضی روحانی
موضوع ارائه در خانه اخلاق: ماجرای تفکر اخلاقی در اسلام و غرب
دکتری فلسفه دین
عضو گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
morteza.rohany[at]gmail.com ‏

مرتضی روحانی دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه غرب و دکتری فلسفه دین از دانشگاه تهران است. حوزه تخصصی پژوهشی او در فلسفه غرب عصر روشنگری است و در این میان به صورت متمرکز بر روی آراء کانت کار کرده است که کتاب «انسان شناسی در اندیشه کانت» و چند مقاله علمی پژوهشی در همین حوزه از او منتشر شده است.

مرتضی روحانی موسس مجموعه ترجمان علوم انسانی است و هم اکنون عضو گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.