• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
محمدحسین حشمت‌پور
محمدحسین حشمت‌پور
موضوع ارائه در خانه اخلاق: متن‌خوانی کتاب المله
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
mhheshmatpoor(at)yahoo.com

استاد محمد حسین حشمت‌پور از با سابقه‌ترین مدرسان حکمت و فلسفه در ایران معاصر است. در فقه و اصول از آیت الله وحید خراسانی بهره برده، و فلسفه و عرفان را از محضر آیت الله جوادی و علامه حسن زاده آملی استفاده کرده است، هر چند در این حوزه‌ها بیشتر به تأمل و تعمق پرداخته است.

دروس متن‌خوانی حکمت الاشراق، شرح طبیعیات شفا و شرح شواهد الربوبیه ایشان از بهترین نمونه‌های دروس حکمی است.

شیوه استاد حشمت‌پور عمدتا تمرکز بر متون ارزشمند و درعین حال مهجوری است که کمتر به آنها پرداخته  می‌شود که از جمله آنها می‌توان به تدریس کتاب المله فارابی و الذریعه الی مکارم الشریعه اثر راغب اصفهانی در خانه اخلاق پژوهان جوان اشاره کرد.

ایشان هم اکنون عضو هیأت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه قم بوده، به تدریس فلسفه و متون حکمی در دانشگاه قم و حوزه علمیه این شهر اشتغال دارد.