• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
حسن میانداری
حسن میانداری
دکتری فلسفه
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

حسن میانداری (متولد ۱۳۴۴) پزشک، اخلاق‌پژوه و مدرس فلسفه است. ایشان دکترای پزشکی خود را در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران و دکترای فلسفه‌اش را در سال ۱۳۸۹ از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گرفته است. حوزه‌های اصلی پژوهش ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه زیست‌شناسی است.

ایشان از سال از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده است. و از سال ۱۳۸۹ تا کنون عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است. حوزه اصلی پژوهش‌های اخلاقی او را اخلاق تکاملی و اخلاق پزشکی تشکیل می‌دهد.

ازجمله آثار حسن میانداری می‌توان به ترجمه کتاب «نگاه اخلاقی، نوشته دیوید مک ناتن»، ترجمه «کتاب فلسفه علم در قرن بیستم، نوشته دانالد گیلیس»و تألیف مقاله «اصالت فلسفه علم کوهن» و مقاله «رویکرد تکاملی به اخلاق وطبیعت گرایی مسیحی» اشاره کرد. ایشا هم‌اکنون به تدریس فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه زیست شناسی در دانشگاه‌های تهران و دانشگاه قم مشغول است. دکتر میانداری سخنرانی «سازگاری قرآن کریم و تبیین‌های تکاملی اخلاق» را در مؤسسه خانه اخلاق‌پژوهان جوان ارائه کرده است.