• خانه اخلاق
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • ورود/عضویت
 • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
حسن بوسلیکی
حسن بوسلیکی
موضوع ارائه در خانه اخلاق: صواب و ناصواب قاعده زرین اخلاق
دکتری مدرسی معارف
عضو هیئت علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت
h.boosaliki(at)isca.ac.ir

آقای حسن بوسلیکی دانش آموخته حوزه علمیه و دارای مدرک دکترا از دانشگاه معارف اسلامی است.

ایشان هم اکنون مدیر گروه پژوهشی تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند.