• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
امیرحسین خداپرست
امیرحسین خداپرست
موضوع ارائه در خانه اخلاق: نشست نقد کتاب «سرشت اخلاقی معرفت»
دکتری فلسفه
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
khodaparast.amir(at)gmail.com

امیرحسین خداپرست، سال ۱۳۸۵ کارشناسی فلسفه‌‌‌ و‌ سال ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ‌‌ و‌‌ رساله دکتری خود را با عنوان «تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت‌شناسی‌ فضیلت‌گرایانه‌ی‌ زگزبسکی» در مؤسسه‌‌ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دفاع کرد.

ایشان ترجمه کتاب «اخلاق باور»، «فضایل ذهن»، «سه استدلال اخلاقی در اثبات وجود خدا»  و تألیف کتاب «سلول بنیادی: اخلاق و حقوق» را در کارنامه علمی خود دارد.

آقای خداپرست هم اکنون عضو گروه فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هستند.