• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
امیرحسین خداپرست
امیرحسین خداپرست
موضوع ارائه در خانه اخلاق: نشست نقد کتاب «سرشت اخلاقی معرفت»
دکتری فلسفه
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

امیرحسین خداپرست، سال ۱۳۸۵ کارشناسی فلسفه‌‌‌ و‌ سال ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ‌‌ و‌‌ رساله دکتری خود را با عنوان «تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت‌شناسی‌ فضیلت‌گرایانه‌ی‌ زگزبسکی» در مؤسسه‌‌ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دفاع کرد.

ایشان ترجمه کتاب «اخلاق باور»، «فضایل ذهن»، «سه استدلال اخلاقی در اثبات وجود خدا»  و تألیف کتاب «سلول بنیادی: اخلاق و حقوق» را در کارنامه علمی خود دارد.

آقای خداپرست هم اکنون عضو گروه فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هستند.

khodaparast.amir(at)gmail.com