157221911
نعیمه پورمحمدی
ویژه برنامه روز جهانی معلولین
به مناسب روز جهانی معلولین، آذرماه ۹۸ برنامه‌ای با عنوان «معلولیت استعاره نیست» برگزار کردیم و در این نشست که جمعی از معلولین استان قم، خانم نعیمه پورمحمدی و آقایان جوادی و نوری حضور داشتند، کتاب «جهان معلول‌ساز» نوشته خانم پورمحمدی بررسی شد.

در این جلسه کتاب «جهان معلول‌ساز» اثر خانم دکتر نعیمه‌ پورمحمدی توسط خود ایشان معرفی گردید. ویژه‌برنامه اخلاق معلولیت در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۷ با شعار «معلولیت استعاره نیست» برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر جوادی (معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) درباره اخلاق معلولیت سخن گفتند و به این نکته اشاره کردند که همه انسان‌ها در قبال یکدیگر مسئولیت‌هایی دارند، و به تبع آن افراد سالم جامعه در قبال افراد دارای معلولیت نیز دارای مسئولیت‌هایی هستند و این به معنای ترحم نسبت به افراد دارای معلولیت نیست. آقای نوری (مدیر دفتر فرهنگ معلولین) در مورد ظلمی که در طول تاریخ به معلولین شده است، سخن گفتند و اسلام را اولین دینی دانستند که به معلولین نگاه انسانی داشته است.