متن خوانی.المله.حشمت پور (2)
محمدحسین حشمت پور
متن خوانی کتاب المله
کتاب «المله» کتاب کم‌حجم ولی در عین حال کتاب ارزشمند و مهم فارابی هست که متن‌خوانی این کتاب ارزشمند رو از دی‌ماه ۹۶ و با حضور استاد حشمت‌پور شروع کردیم.

یکی از برنامه‌های برگزار شده توسط خانه‌‌ی اخلاق‌پژوهان که با استقبال قابل قبولی از سمت علاقه‌مندان به این حوزه روبرو شد، سلسله جلسات متن‌خوان آثار مهم حوزه‌ی اخلاق بود. متن‌خوانی کتاب المله فارابی توسط استاد حشمت‌پور برگزار شد.