محسن جوادی خانه اخلاق پژوهان جوان
متن خوانی اخلاق نیکوماخوس1.محسن جوادی (6)
متن خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس
با شروع سال جدید متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس اثر مهم ارسطو را شروع کردیم. در این جلسات متن‌خوانی، آقای دکتر محسن جوادی همراه ما بودند و تا الان ۱۹ جلسه را برگزار کردیم.

یکی از برنامه‌های برگزار شده توسط خانه‌‌ی اخلاق‌پژوهان که با استقبال قابل قبولی از سمت علاقه‌مندان به این حوزه روبرو شد، سلسله جلسات متن‌خوان آثار مهم حوزه‌ی اخلاق بود. دو دوره سلسله‌ جلسات متن‌خوانی ارسطو با محوریت کتاب اخلاق نیکوماخوس توسط استاد جوادی در خانه‌ی اخلاق‌پژوهان ارائه شد.