نقاشی دیجیتال تصویر دکتر سید حسن اسلامی توسط کاظم علیرضا
محسن جوادی
متن خوانی کتاب زیست اخلاقی
آذرماه ۹۷ بود که تصمیم گرفتیم کتاب Living Ethics: An Introduction with Readings اثر شیفرلاندو رو با دوستانمون بخونیم و به فارسی ترجمه کنیم. این کتاب هم به نظریه‌های اخلاقی پرداخته بود و هم به مسائل اخلاق کاربردی. آقای دکتر جوادی و آقای اسلامی تو جلسات متن‌خوانی این کتاب همراه ما بودند.

شیفرلاندو فیلسوفی بسیار شهیر است که در این کتاب که در کورس‌های متعددی در دانشگاه‌های سراسر دنیا تدریس می‌شود در دو بخش اصلی به بررسی نظریه های اخلاقی و کاربرد آن‌ها در مباحث مختلف اخلاق کاربردی پرداخته است. کتاب بسیار خوانا و جذاب است و توسط حلقه‌ مترجمان امین ترجمه شده است.