محمدتقی-سبحانی
محسن جوادی
مناظره میان اساتید
توی مناظره‌ها معمولا نقاط قوت و ضعف دیدگاه‌های مختلف مشخص میشه، نقاط مثبت و منفی دیدگاه‌ها معلوم میشه و شنونده هم با سطح استدلال‌ها و ردیه‌ها و پاسخ‌ها آشنا میشه. ما آبان ماه ۹۶ اولین برنامه مناظره رو کلید زدیم.
نخستین مباحثه علمی خانه اخلاق پژوهان جوان اختصاص به بررسی خاستگاه اخلاقی از منظر متکلمان و فلاسفه مسلمان داشت. در این مناظره که میان حجت‌الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی و دکتر محسن جوادی با عنوان «اخلاق در میانه فلسفه و کلام» برگزار گردید دکتر محسن جوادی استاد دانشگاه و معاون فرهنگی وزارت ارشاد با توجه به سابقه مطالعاتی خود، نماینده گفتار فلسفی و دکتر محمدتقی سبحانی استاد حوزه و مدیرعامل بنیاد امامت به نمایندگی از سنت کلامی به بیان دیدگاه های خود و نقد دیدگاه مقابل پرداختند.