• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
کوچیدن از ادبیات تعلیمی به ادبیات تسهیلی
یادداشتی در باب تربیت اخلاقی کودک؛
کوچیدن از ادبیات تعلیمی به ادبیات تسهیلی
به بهانه بررسی کتاب «مل و مشکلش با هزار کفش»
من در این یادداشت کوتاه می‌گویم کتاب «Mel» و بسیاری از همانندهای این کتاب، به سنت ادبیات تعلیمی وابسته‌اند و در چارچوب آن سنت، بر آنها نمی‌توان خرده گرفت؛ مگر…
بلاگ
8 ماه پیش
من در این یادداشت کوتاه می‌گویم کتاب «Mel» و بسیاری از همانندهای این کتاب، به سنت ادبیات تعلیمی وابسته‌اند و در چارچوب آن سنت، بر آنها نمی‌توان خرده گرفت؛ مگر اندک تغییری در روایت یا لحن یا پیام یا ارتباط فصول و پلان‌های قصه، اما پیش‌نهادم به نویسندگان آثاری از این دست، کوچیدن از قلمرو ادبیات تعلیمی به سوی سرزمین ادبیات تسهیلی است. این‌جا به تناسب مجال و با توجه به موضوع (اخلاق دینی)، فقط به سه شرط از شروط آثار تسهیل‌گرانه درباره اخلاق برای کودکان؛ یعنی «فرانگری»، «واژه‌شناسی» و «پرسش‌گری» اشاره و با توجه به محتوای کتاب «Mel» تأکید کرده‌ام که هر یک از این شروط، یک آسیب (نقیصه) ادبیات تعلیمی را رفو و یک کمبود (نقص) ادبیات تعلیمی را جبران خواهند کرد. با توجه به اینکه این پیش‌نهاد و دعوی درازدامن است و من برخی از اضلاع آن را در نوشته‌های دیگری مطرح کرده‌ام، امیدوارم در «خودارجاعی» نزد خواننده گرامی معذور باشم.
درباره مهدی فردوسی مشهدی:
دیدگاه‌ها