• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
چالش های معاصر بر اخلاق دینی

چالش های معاصر بر اخلاق دینی

در اين مقاله، مروری كلی به اخلاق مدرن با توجه به ارتباط آن با اخلاق دينی ارائه شده است. در اين مرور كلی، اهميت نقش مونتايگن، هابس، هيوم، كانت و…
در اين مقاله، مروری كلی به اخلاق مدرن با توجه به ارتباط آن با اخلاق دينی ارائه شده است. در اين مرور كلی، اهميت نقش مونتايگن، هابس، هيوم، كانت و هگل در تغيير مسير اخلاق از دين بيان شده است و چنين استدلال شده كه هر كس به ارائه اخلاق دينی در جهان معاصر اميدوار است، بايد به مطالعه و بررسی فرآيند سكولارسازی اخلاق بپردازد. هم چنين به چند گرايش اخير نيز اشاره شده و نظريه‌های اخلاقی در عصر حاضر به سه دسته كلی تقسيم شده است: نظريه‌های نتيجه‌گرا، وظيفه‌شناختی و فضيلت‌محور. درنهايت اثبات شده است كه اخلاق دينی موفق بايد موارد قوت اين سه رويكرد را در خود فراهم آورد.
دیدگاه‌ها

club