• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
یا
وقتی برای اخلاقی بودن حس کردن از فکر کردن مهم‌تر است! | حس‌گرایی اخلاقی

وقتی برای اخلاقی بودن حس کردن از فکر کردن مهم‌تر است! | حس‌گرایی اخلاقی

از فیلسوفان انتظار داریم که از عقل تمجید کنند. اساساً فلسفه در طول تاریخ چنین کرده است. اما فیلسوفانی هم بوده‌اند که فلسفه ورزیدند و در عین حال، جانب عقل…
از فیلسوفان انتظار داریم که از عقل تمجید کنند. اساساً فلسفه در طول تاریخ چنین کرده است. اما فیلسوفانی هم بوده‌اند که فلسفه ورزیدند و در عین حال، جانب عقل را نگرفتند. اینها ماست‌فروشانی بودند که می‌گفتند ماست ما ترش است! در فلسفه اخلاق هم گروهی از فیلسوفان و پژوهشگران هستند که حس را محور انجام کارهای اخلاقی می‌دانند و نه عقل. به این دیدگاه، حس‌گرایی اخلاقی می‌گویند. پاتریک استوکس در این مقاله می‌کوشد این دیدگاه را توضیح دهد و ابعاد آن را واکاوی کند.
منبع: New Philosopher
دیدگاه‌ها

club