• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
مشکل اوبر و خودروهای خودران چیزی فراتر از مسئلهٔ ترامواست
آیا فلسفهٔ اخلاق می‌تواند اوبر را نجات دهد؟
مشکل اوبر و خودروهای خودران چیزی فراتر از مسئلهٔ ترامواست
تکنولوژی‌های روز زیر سایه‌ی مسئله‌ای به قدمت پنجاه سال
ایان بوگست، استاد دانشگاه واشنگتن، در این مطلب به ارتباط میان مسئلهٔ تراموا و خودروهای خودران می‌پردازد. او با برشمردن وجوه مختلف ارتباط این دو، چنین نتیجه می‌گیرد که بالاخره…
اخلاق تکلیف گرا
4 هفته پیش
ایان بوگست، استاد دانشگاه واشنگتن، در این مطلب به ارتباط میان مسئلهٔ تراموا و خودروهای خودران می‌پردازد. او با برشمردن وجوه مختلف ارتباط این دو، چنین نتیجه می‌گیرد که بالاخره باید به پدیدهٔ خودروهای خودران خارج از چارچوب مسئلهٔ تراموا نگریست.
دیدگاه‌ها