• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
[mo_oauth_login]
یا
مارکسیسم و اخلاق

مارکسیسم و اخلاق

گزارشی از یازدهمین جلسه درس‌گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق
نقطه قوتی که باعث شده اندیشه مارکس یکی از تأثیرگذارترین اندیشه‌های اخلاقی و سیاسی باشد، این است که مارکس به حقوق کارگران و مباحث اخلاقی که فراروی آنها بود اعتراض…
نقطه قوتی که باعث شده اندیشه مارکس یکی از تأثیرگذارترین اندیشه‌های اخلاقی و سیاسی باشد، این است که مارکس به حقوق کارگران و مباحث اخلاقی که فراروی آنها بود اعتراض کرد. اندیشه‌های مارکس موتور محرکه تاریخ از نظر اقتصاد بوده است. برخی از هم‌عصران مارکس، نیز تفکرات او را مطرح کردند، با این تفاوت که در مورد نحوه رسیدن به یک جامعه اخلاقی و هماهنگ با حضور طبقات اجتماعی راه و شیوه دیگری را در این مسیر داشتند. میان مارکسیست‌های مختلف، برداشت‌های بسیار متفاوتی از مارکسیسم و تحلیل مسائل جهان موجود است. اما موضوعی که تقریباً همه در آن توافق‌نظر‌ دارند: «واژگونی نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب کارگران و لغو مالکیت خصوصی و ایجاد جامعه‌ای بی‌طبقه با مردمی آزاد و برابر و در نتیجه، پایان ازخودبیگانگی انسان» است.
مارکسیسم و اخلاق
دیدگاه‌ها

club