درباره کرونا
مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا را در اینجا بخوانید
مشاهده
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
عوامل دگرگونی اخلاق زیستی در جهان معاصر
ترجمۀ مقدمۀ کتاب «The Routledge Companion to Bioethics»؛
عوامل دگرگونی اخلاق زیستی در جهان معاصر
این نوشتار، ترجمه‌ای از مقدمۀ کتاب «The Routledge Companion to Bioethics»، نوشتۀ John D. Arras، Elizabeth Fenton و Rebecca Kukla است که در سال 2014 توسط انتشارات راتلج منتشر شده…
اخلاق زیستی
2 هفته پیش
این نوشتار، ترجمه‌ای از مقدمۀ کتاب «The Routledge Companion to Bioethics»، نوشتۀ John D. Arras، Elizabeth Fenton و Rebecca Kukla است که در سال 2014 توسط انتشارات راتلج منتشر شده است.
دیدگاه‌ها