• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
عدالت از منظر ارسطو
دومین یادداشت از سلسله یادداشت‌های بررسی عدالت در تاریخ اخلاق پزشکی؛
عدالت از منظر ارسطو
در این سلسله مقالات با نگاهی به روند شکل‌گیری و تکامل مفهوم عدالت در عرصه عمل و نظر در تاریخ زیست بشری به بررسی نقش عدالت در پزشکی پرداخته و…
اخلاق پزشکی
7 ماه پیش
در این سلسله مقالات با نگاهی به روند شکل‌گیری و تکامل مفهوم عدالت در عرصه عمل و نظر در تاریخ زیست بشری به بررسی نقش عدالت در پزشکی پرداخته و نقاط قوت و ضعف این مفهوم را در حوزه سلامت مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. و ضمن مطالعه و تحقیق در منابع فلسفی، اخلاقی، فقهی و تفسیری صاحب‌نظران مسلمان و همچنین منابع تاریخ فلسفی غرب، دیدگاه‌های موجود و قابل انطباق پزشکی و اخلاق ناظر بر آن، تبیین، توصیف و مورد تحلیل محتوایی قرار خواهد گرفت.
درباره بهاره قهرودی زاده ابیانه:
رزیدنت زنان و زایمان دانشگاه تهران
دیدگاه‌ها