• خانه اخلاق
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • ورود/عضویت
 • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
شأن اخلاقی آمیژه‌ھای انسان-میمون
شأن اخلاقی آمیژه‌ھای انسان-میمون
رویان‌ھای آمیژه‌ای از نظر تئوری پس از قرارگیری در رحم می‌توانند جنین‌ھای زنده را به وجود بیاورند. ما از ظرفیت‌ھای آمیژهٔ انسان- میمون آگاه نیستیم. ممکن است ظرفیت‌ھای شناختی آنان…
رویان‌ھای آمیژه‌ای از نظر تئوری پس از قرارگیری در رحم می‌توانند جنین‌ھای زنده را به وجود بیاورند. ما از ظرفیت‌ھای آمیژهٔ انسان- میمون آگاه نیستیم. ممکن است ظرفیت‌ھای شناختی آنان مثل حیوانات باشد، ممکن است ظرفیت‌ھای شناختی انسان-گونه در بدنی نیمه انسان داشته‌باشند و یا حتی ظرفیت‌ھای شناختی ویژه که برای ما انسان‌ھا ناشناخته باشد.
دیدگاه‌ها