• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
رابطه میان فلسفه پزشکی و اخلاق زیستی
رابطه میان فلسفه پزشکی و اخلاق زیستی
ترجمۀ فصل نخست کتاب «HandBook of the Philosophy of Medicine»
این فصل راه‌های دریافت مفهوم فلسفۀ پزشکی را با تمرکز ویژه بر روی رابطۀ میان فلسفۀ پزشکی و اخلاق زیستی مورد بحث قرار می‌دهد. فلسفۀ پزشکی از سایر همکاری‌های میان…
اخلاق پزشکی
5 ماه پیش
این فصل راه‌های دریافت مفهوم فلسفۀ پزشکی را با تمرکز ویژه بر روی رابطۀ میان فلسفۀ پزشکی و اخلاق زیستی مورد بحث قرار می‌دهد. فلسفۀ پزشکی از سایر همکاری‌های میان پزشکی و فلسفه تمایز داده می‌شود. این تمایز مفهومی منجر به روایتی می‌شود که اخلاق زیستی را از قلمروی فلسفۀ پزشکی جدا می‌کند. اغلب استدلال شده است که خود پزشکی فعالیتی هنجاری است که هدف آن خیررسانی به بیماران است. این [استدلال] روایتی ساده از پزشکی به‌مثابۀ علمی کاملاً تجربی و طبیعی را تضعیف می‌سازد. بااین‌حال، چنین روایت هنجاری‌ای از پزشکی، نشان‌دهندۀ این نیست که فلسفۀ پزشکی همچون اخلاق زیستی نیازمند این است که [تجویز] راهنمایی‌های هنجار‌ی را هدف خود قرار دهد.
دیدگاه‌ها