• خانه اخلاق
 • برنامه‌های ما
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه انگلیسی
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • جستجو
 • منو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
کلمه عبور(Required)

ورود به حساب کاربری
یا
درباره گیاه‌خواری؛ به بیانی ساده

درباره گیاه‌خواری؛ به بیانی ساده

بسیاری از افراد گیاه‌خوار، در زمره گیاه‌خواران اخلاقی هستند؛ یعنی دلایل اصلی آنها برای گیاهخواری از منظری اخلاقی و یا بر أساس مبانی اخلاقی است. انواع دیگری از دلایل هست…
بسیاری از افراد گیاه‌خوار، در زمره گیاه‌خواران اخلاقی هستند؛ یعنی دلایل اصلی آنها برای گیاهخواری از منظری اخلاقی و یا بر أساس مبانی اخلاقی است. انواع دیگری از دلایل هست از حفظ محیط زیست گرفته تا لاغری و سالم خواری و دلایل زرد و خرافی درباره انرژی و سیاه شدن و چاکرا و چیزهای دیگر که بحث دیگری می‌طلبد.
آریا یونسی
درباره آریا یونسی:
دبیر داخلی و ویراستار انگلیسی دوفصلنامه پژوهش‌های مابعد الطبیعی
دانشجوی دکتری فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دبیر داخلی و ویراستار انگلیسی نشریه پژوهشی دو فصلنامه پژوهش‌های مابعد الطبیعی حوزه مطالعاتی: اخلاق؛ فلسفه و کلام اسلامی؛ مابعد الطبیعة
دیدگاه‌ها

club