• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
داوری اخلاقی
داوری اخلاقی
آیا می‌توان به راحتی دیگران را به لحاظ اخلاقی قضاوت کرد؟
آیا می‌توان به راحتی دیگران را به لحاظ اخلاقی قضاوت کرد؟ پاسخ این پرسش احتمالا به این باز می‌گردد که به کدام یک از سه رویکرد عمده در اخلاق هنجاری…
اخلاق اجتماعی
7 ماه پیش
آیا می‌توان به راحتی دیگران را به لحاظ اخلاقی قضاوت کرد؟ پاسخ این پرسش احتمالا به این باز می‌گردد که به کدام یک از سه رویکرد عمده در اخلاق هنجاری متعلق باشیم، یعنی آیا پیامدگرا باشیم یا وظیفه‌گرا یا فضیلت‌گرا. یک پیامدگرا، بنا به تعریف به پیامدها یا نتایج فعل اخلاقی می‌نگرد و بنابراین با نظر به پیامدهای یک فعل و سود و زیان یا خیر و شری که پدید آورده، می‌توان گفت که کار او خیر اخلاقی بوده یا شر. در حالی که یک وظیفه‌گرا به خود فعل یا عمل اخلاقی توجه دارد، او مدعی است که فهرستی از اعمال خوب و بد اخلاقی در دست دارد و در سنجش هر فعل و عملی، به فهرست خود نگاه می‌کند و براساس آن می‌گوید که آیا کاری خوب است یا خیر. فرد فضیلت‌گرا هم به نیت فاعل توجه می‌کند و کاری به خود فعل و پیامد آن ندارد.
درباره محسن آزموده:
دیدگاه‌ها