به ما کمک کنید تا
این چراغ را روشن نگه داریم
ناگفته پیداست که مؤسسات غیرانتفاعی بدون کمک خیرین و علاقه‌مندان نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. خانه اخلاق‌پژوهان جوان نیز یکی از مؤسساتی است که به نهادهای رسمی وابستگی ندارند و از آغاز تا کنون با کمک علاقه‌مندان این حوزه به فعالیت‌های خود ادامه داده است. طبیعی است که پربار شدن و رونق گرفتن فعالیت‌های این مجموعه با هدف اخلاقی‌تر شدن جامعه ایران جز با کمک شما عزیزان میسر نیست. لذا شما می‌توانید کمک‌های مالی خود را از طریق لینک زیر اهدا کنید و در مسیر اهداف مجموعه ما را یاری کنید.