درباره کرونا
مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا را در اینجا بخوانید
مشاهده
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
تاریخچۀ پژوهش بر روی انسان
تاریخچۀ پژوهش بر روی انسان
پژوهش‌های انسانی و تنگناهای اخلاقی
از همان گذشته با طرح بحث پژوهش و آزمایش، مبحث چهارچوب‌های اخلاقی که باید از سوی پژوهشگران رعایت می‌شد، مطرح می‌گشت. ابن‌میمون، فیلسوف و پزشک برجستۀ یهودی، توصیه کرده است…
اخلاق پزشکی
2 هفته پیش
از همان گذشته با طرح بحث پژوهش و آزمایش، مبحث چهارچوب‌های اخلاقی که باید از سوی پژوهشگران رعایت می‌شد، مطرح می‌گشت. ابن‌میمون، فیلسوف و پزشک برجستۀ یهودی، توصیه کرده است که همکارانش همیشه با بیماران به‌عنوان غایات و اهداف، و نه به‌مثابۀ وسیله‌ای برای آموزش واقعیات جدید رفتار نمایند.
دیدگاه‌ها