• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
این روزها
یادداشتی درباره روزهای کرونایی؛
این روزها
آنچه از کرونا آموختیم
روزی ناصرالدین شاه خوش از باده قدرت به نوکران و چابلوسان دربار این چنین گفت که بهترین نعمت که خداوند خلق کرده است چیست؟ هرکس به فراخور ذهن و شخصیت…
اخلاق اجتماعی
8 ماه پیش
روزی ناصرالدین شاه خوش از باده قدرت به نوکران و چابلوسان دربار این چنین گفت که بهترین نعمت که خداوند خلق کرده است چیست؟ هرکس به فراخور ذهن و شخصیت خود مطلبی بیان کرد اما هیچکدام مطلوب طبع این شاه قاجار نگردید. ناگهان مرد خردمندی بانگ براورد که کوچک ترین نعمت‌ها، که اگر این نعمت‌ها در وقت ضرورت نباشد زندگانی آدمی لنگ می ماند.
درباره احسان عزیزی:
دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران
دیدگاه‌ها