درباره کرونا
مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا را در اینجا بخوانید
مشاهده
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
اپیدمی خشونت علیه کادر درمان
آشفتگی اخلاقی؛ قناریِ معدن؛
اپیدمی خشونت علیه کادر درمان
درنگی در ابهام و فشارهای انتخاب اخلاقی
در این متن آورده شده که در میان همه‌گیری جهانی، خشونت علیه پزشکان به‌خودی‌خود به یک اپیدمی تبدیل شده است. در کشور هند، ۸۲.۷ درصد پزشکان در حرفۀ خود احساس…
اخلاق پزشکی
2 ماه پیش
در این متن آورده شده که در میان همه‌گیری جهانی، خشونت علیه پزشکان به‌خودی‌خود به یک اپیدمی تبدیل شده است. در کشور هند، ۸۲.۷ درصد پزشکان در حرفۀ خود احساس استرس می‌کنند، ۶۲.۸ درصد پزشکان با ترس خشونت از طرف بیماران خود در محل کار حاضر می‌شوند و ۵۶ درصد پزشکان بیشتر اوقات سال، هفت‌ ساعت کامل نمی‌خوابند و بیان شده که پزشکان با چالش‌های متعدد روحی و عاطفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
دیدگاه‌ها