درباره کرونا
مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا را در اینجا بخوانید
مشاهده
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
اخلاق جنسیت اسلامی (۳)
ترجمه بخشی از کتاب Islam and Gender؛
اخلاق جنسیت اسلامی (۳)
گفتمان‌های سنتی، انتقادات، و چارچوب‌های جدید همه‌شمول
کتاب اسلام و جنسیت به ویراستاری جوستین هو توسط انتشارات راتلج در ۲۰۲۱ چاپ شد که دارای هفت فصل اصلی است که عبارتند از: «متون بنیادی در بافت‌های تاریخی و…
اخلاق اسلامی
3 ماه پیش
کتاب اسلام و جنسیت به ویراستاری جوستین هو توسط انتشارات راتلج در ۲۰۲۱ چاپ شد که دارای هفت فصل اصلی است که عبارتند از: «متون بنیادی در بافت‌های تاریخی و معاصر»، «سکس، تمایل جنسی، و تمایز جنسیتی»، «اقتدار و تقوای جنسیتی»، «آوارگی‌های سیاسی و مذهبی»، «مذاکره در مورد قانون، اخلاق و هنجارسازی»، «آسیب‌پذیری، مراقبت و خشونت در خانواده‌های مسلمان»، «بازنمود، کالایی سازی و فرهنگ عامه». در اینجا به ترجمه یکی از مقالات فصل اول با عنوان «اخلاق جنسیت اسلامی: گفتمان‌های سنتی، انتقادات، و چارچوب‌های جدید همه‌شمول» می‌پردازم. آنچه در ادامه می‌خوانید بخش سوم از ترجمه این مقاله است.
دیدگاه‌ها