• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
آثار جان رالز تبلور عظیم‌ترین کوشش بشری در تبیین مفهوم عدالت است
موسی اکرمی در گفتگو با مجله آگاهی نو، به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد جان رالز؛
آثار جان رالز تبلور عظیم‌ترین کوشش بشری در تبیین مفهوم عدالت است
... اگر بخواهم اندکی فراتر بروم باید بگویم حتی اگر بتوان نظریۀ عدالت رالز را به گونه‌ئی عملی‌تر و اجرایی‌تر فرمولبندی کرد که رالز و همۀ موافقان لیبرال میانه و…
اخلاق و سیاست
4 هفته پیش
... اگر بخواهم اندکی فراتر بروم باید بگویم حتی اگر بتوان نظریۀ عدالت رالز را به گونه‌ئی عملی‌تر و اجرایی‌تر فرمولبندی کرد که رالز و همۀ موافقان لیبرال میانه و چپ او بپذیرند، آنگاه آن عدالت اگر تمام و کمال هم اجرا شود باز هم برای برآوردن نیازهای مرتبط با عدالت به هیچ وجه کافی نیستند
منبع: صدانت
دیدگاه‌ها