پنج‌شنبه، 2 آوریل 2020
خانه برچسب‌ها کتاب living ethics

برچسب: کتاب living ethics

گزارشی از جلسه 7 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

تام ریگن ما در بحث اخلاق رفتار با حیوانات، با سه پرسش بنیادین مواجه هستیم: 1. آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند یا خیر؟ در جلسات گذشته...

گزارشی از جلسه 13 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

سودگرایی قاعده‌نگر در این جلسه چهارمین پاسخ سودگرایان به اشکالات پیش‌گفته را بررسی می‌کنیم. در این پاسخ علی‌رغم تغییراتی که در سودگرایی داده شده است،...

گزارشی از جلسه 12 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته «سودگرایی» و وجوه جاذبه‌ و ضعف آن بود. در این جلسه می‌خواهیم چند مورد دیگر از نگرانی‌ها درباره‌ی...

گزارشی از جلسه 6 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته...

گزارشی از جلسه 11 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

پیامدگرایی نویسنده در این فصل درباره‌ی پیامدگرایی صحبت کرده و وارد بخش نظریه‌های هنجاری اخلاق می‌شود. البته او پیش از این نیز با پرداختن به...

گزارشی از جلسه 5 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

همه‌ی ما پذیرفته‌ایم که انسان شأن اخلاقی دارد و در نتیجه نمی‌توان هر کاری با او کرد. در مقابل در عمل پذیرفته‌ایم که می‌توانیم...

گزارشی از جلسه 10 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

برهان انگیزشی نظریه تأمین امیال در جلسه‌ی گذشته گفتیم: نظریه‌ی تامین امیال یکی از جایگزین‌های هدونیسم است. همچنین به برهان انگیزشی این استدلال اشاره کردیم....

گزارشی از جلسه 4 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

  سابقا در باب حقوق حیوانات به استدلالی اشاره کردم که مدعی بود: 1. بنیاد اخلاق و شأن اخلاقی عقل است. 2.حیوانات فاقد عقل هستند. 3. بنابراین حیوانات...

گزارشی از جلسه 9 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در جلسه‌ی گذشته به نکاتی درباره‌ی لذت‌گرایی اشاره کردیم. ادعای اصلی این دیدگاه این است که لذت سازنده‌ی اصلی یک زندگی خوب است و...

گزارشی از جلسه 8 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

عینیت اخلاق و دلایل مطلق اعمال یکی از دلائل مطرح‌شده بر ضد قائلین به عینیت اخلاق مربوط به دلایل اعمال است. عموم دلایل عمل با...