خانه برچسب‌ها محسن جوادی
مطالب مرتبط با

محسن جوادی

تعداد مطالب: 92
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱۳ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

سودگرایی قاعده‌نگر در این جلسه چهارمین پاسخ سودگرایان به اشکالات پیش‌گفته را بررسی می‌کنیم. در این پاسخ علی
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱۲ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته «سودگرایی» و وجوه جاذبه‌ و ضعف آن بود. در این جلسه می‌خواهیم چند مورد دیگر از نگر
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۱۱ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

پیامدگرایی نویسنده در این فصل درباره‌ی پیامدگرایی صحبت کرده و وارد بخش نظریه‌های هنجاری اخلاق می‌شود. البته
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۱۰ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

برهان انگیزشی نظریه تأمین امیال در جلسه‌ی گذشته گفتیم: نظریه‌ی تامین امیال یکی از جایگزین‌های هدونیسم است. ه
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۹ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در جلسه‌ی گذشته به نکاتی درباره‌ی لذت‌گرایی اشاره کردیم. ادعای اصلی این دیدگاه این است که لذت سازنده‌ی اصلی
برنامه های ما

گزارشی از ویژه‌برنامه اخلاق معلولیت

دکتر نعیمه پورمحمدی: امروز با پسرم، امیرعلی، به این مراسم آمده‌ام تا بگویم مرا هم از خودتان بدانید. همه‌ی ما د
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۸ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

عینیت اخلاق و دلایل مطلق اعمال یکی از دلائل مطرح‌شده بر ضد قائلین به عینیت اخلاق مربوط به دلایل اعمال است. عمو
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۷ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در نظریه‌ی خطا گاهی یک شخص از اخلاق بدش می‌آید، چون احساس می‌کند که اخلاق براساس میراثی از جهالت‌ها، پیش‌دا
فیلم

هشتمین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶

  خانه اخلاق پژوهان جوان با هدف ترویج مباحث اخلاقی و آشنایی مقدماتی علاقه‌مندان به حوزه اخلاق، هر ساله «نشس