پنج‌شنبه، 2 آوریل 2020
خانه برچسب‌ها متن خوانی

برچسب: متن خوانی

جلسه نوزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

در بخش‌های قبل درمورد مفهوم فضیلت صحبت کرد و گفت جنس فضیلت ملکه است و فصلش اعتدال و حدوسط. در این بخش به طور...

جلسه شانزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

First, then, neither virtues nor vices are feelings. فضایل و رذایل هیچ کدام احساس نیستند. For we are called excellent or base insofar as we have...

جلسه پانزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

  ]Virtuous Actions versus Virtuous Character if we do grammatical or musical actions, we are grammarians or musicians, and, similarly, if we do just or...

جلسه یازدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس

For the legislator makes the citizens good by habituating them, and this is the wish of every legislator; if he fails to do it...

جلسه دهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

کتاب دوم درباره انواع فضایل و فضیلت‌های عقلانی و اخلاقی است. . Virtue of Character را در مقابل virtue of thought آورده. این عنوان داخل کروشه...