خانه برچسب‌ها فیلم
مطالب مرتبط با

فیلم

تعداد مطالب: 3
فیلم

هشتمین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶

  خانه اخلاق پژوهان جوان با هدف ترویج مباحث اخلاقی و آشنایی مقدماتی علاقه‌مندان به حوزه اخلاق، هر ساله «نشس
فیلم

سومین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶

خانه اخلاق پژوهان جوان با هدف ترویج مباحث اخلاقی و آشنایی مقدماتی علاقه‌مندان به حوزه اخلاق، هر ساله «نشست دو
فیلم

پنجمین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶

خانه اخلاق پژوهان جوان با هدف ترویج مباحث اخلاقی و آشنایی مقدماتی علاقه‌مندان به حوزه اخلاق، هر ساله «نشست دو