خانه برچسب‌ها شفرلاندو
مطالب مرتبط با

شفرلاندو

تعداد مطالب: 25
یادداشت روز

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نوشته‌ی تست)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نوشته‌ی تست)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...
حسن اسلامی

گزارشی از جلسه ۷ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

تام ریگن ما در بحث اخلاق رفتار با حیوانات، با سه پرسش بنیادین مواجه هستیم: ۱. آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند یا خیر؟ در جلسات گذشته با بررسی استدلال‌های گوناگون به این نتیجه رسیدیم که معیار شأن اخلاقی چ...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱۳ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

سودگرایی قاعده‌نگر در این جلسه چهارمین پاسخ سودگرایان به اشکالات پیش‌گفته را بررسی می‌کنیم. در این پاسخ علی‌رغم تغییراتی که در سودگرایی داده شده است، روح اصلی آن حفظ شده است. این تغییر منجر به پدیدآمد...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱۲ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته «سودگرایی» و وجوه جاذبه‌ و ضعف آن بود. در این جلسه می‌خواهیم چند مورد دیگر از نگرانی‌ها درباره‌ی سودگرایی را شناسایی کنیم. توجه به این نکات حتی برای کسانی که می‌خواهند در ...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...