خانه برچسب‌ها سید حسن اسلامی
مطالب مرتبط با

سید حسن اسلامی

تعداد مطالب: 45
یادداشت روز

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نوشته‌ی تست)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نوشته‌ی تست)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...
حسن اسلامی

گزارشی از جلسه ۷ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

تام ریگن ما در بحث اخلاق رفتار با حیوانات، با سه پرسش بنیادین مواجه هستیم: ۱. آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند یا خیر؟ در جلسات گذشته با بررسی استدلال‌های گوناگون به این نتیجه رسیدیم که معیار شأن اخلاقی چ...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۲ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته سقط جنین بود. در جلسه‌ی نخست به برخی از نکات تاریخی بحث اشاره کردیم و گفتیم که سقط جنین به معنای پایان دادن آگاهانه و عامدانه به بارداری است. همچنین گفتیم که استدلالِ غالب...
اساتید

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن

...