خانه برچسب‌ها راس شفرلاندو
مطالب مرتبط با

راس شفرلاندو

تعداد مطالب: 16
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۵ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

همه‌ی ما پذیرفته‌ایم که انسان شأن اخلاقی دارد و در نتیجه نمی‌توان هر کاری با او کرد. در مقابل در عمل پذیرفته‌
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۱۰ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

برهان انگیزشی نظریه تأمین امیال در جلسه‌ی گذشته گفتیم: نظریه‌ی تامین امیال یکی از جایگزین‌های هدونیسم است. ه
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۴ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

  سابقا در باب حقوق حیوانات به استدلالی اشاره کردم که مدعی بود: ۱. بنیاد اخلاق و شأن اخلاقی عقل است. ۲.حیوانات
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۹ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در جلسه‌ی گذشته به نکاتی درباره‌ی لذت‌گرایی اشاره کردیم. ادعای اصلی این دیدگاه این است که لذت سازنده‌ی اصلی
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۸ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

عینیت اخلاق و دلایل مطلق اعمال یکی از دلائل مطرح‌شده بر ضد قائلین به عینیت اخلاق مربوط به دلایل اعمال است. عمو
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۷ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در نظریه‌ی خطا گاهی یک شخص از اخلاق بدش می‌آید، چون احساس می‌کند که اخلاق براساس میراثی از جهالت‌ها، پیش‌دا
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۲ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته سقط جنین بود. در جلسه‌ی نخست به برخی از نکات تاریخی بحث اشاره کردیم و گفتیم که سقط
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

چکیده سقط جنین پدیده‌ای جهانی است که از دیرباز همواره وجود داشته است. سقط جنین در تعریفی ساده به معنای پایان د
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

چکیده: شفرلاندو در این فصل به بررسی سه دیدگاه که مناشی تردید در اخلاق هستند، می‌پردازد. در جلسه‌ی پیش به نقد و