خانه برچسب‌ها حلقه امین
مطالب مرتبط با

حلقه امین

تعداد مطالب: 8
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نوشته‌ی تست)

آن‌چه در ادامه می‌خوانید متن ششمین جلسه‌ی حلقه‌ی امین است که به همت خانه‌ی اخلاق‌پژوهان جوان برگزار شده اس
حسن اسلامی

گزارشی از جلسه ۷ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

تام ریگن ما در بحث اخلاق رفتار با حیوانات، با سه پرسش بنیادین مواجه هستیم: ۱. آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند یا خی
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱۳ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

سودگرایی قاعده‌نگر در این جلسه چهارمین پاسخ سودگرایان به اشکالات پیش‌گفته را بررسی می‌کنیم. در این پاسخ علی
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱۲ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته «سودگرایی» و وجوه جاذبه‌ و ضعف آن بود. در این جلسه می‌خواهیم چند مورد دیگر از نگر
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم
حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه ۱۱ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

پیامدگرایی نویسنده در این فصل درباره‌ی پیامدگرایی صحبت کرده و وارد بخش نظریه‌های هنجاری اخلاق می‌شود. البته
برنامه های ما

حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق

یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان در سال تحصیلی جدید، حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با محوریت کتاب living ethics