خانه برچسب‌ها به مرگی
مطالب مرتبط با

به مرگی

تعداد مطالب: 3
مقالات

کدام یک از ادیان اجرای به‌مرگی (اُتانازی) را مجاز می‌شمارند؟

اجرای به‌مرگی در فرانسه غیرقانونی است، ولی به‌موجب قانون مصوب سال ۲۰۱۶، بیماران درمان‌ناپذیر حق دارند در «ح
مقالات حسن اسلامی

به مرگی از منظر اخلاق

مصاحبه

مرگ سفید، آری یا نه؟