خانه برچسب‌ها اخلاق پژوهش
مطالب مرتبط با

اخلاق پژوهش

تعداد مطالب: 17
مقالات

دانشگاه در مثلثِ دانش، قدرت، اخلاق

...
مقالات

اخلاق در سپهر سایبر

نويسنده در اين مقاله برخي از دستورالعمل‌های موجود درباره اخلاق پژوهش را مورد بررسي قرار داده و از آن‌ها جهت تبيين موضوع اخلاق پژوهش در اينترنت بهره گرفته است. البته مواجهه او با اين دستورالعمل‌ها كم و...
مقالات

اخلاق پژوهش در تاریخ

پژوهشگر در عرصه‌ی تاریخ می‌کوشد تا تصویر حتی‌الامکان عینی از گذشته فراروی مخاطبان امروزی بگذارد و این کار، افزون بر مسائل روشی و اصول پژوهشی، نیازمند تن دادن به ضوابط اخلاق پژوهش است. ...
مقالات

فربهی یا آماس؛تحلیل ساختار مقالات (نا)علمی-پژوهشی در علوم انسانی

...
مقالات

منزلت اخلاق پژوهی در کتاب‌های روش تحقیق به زبان فارسی

...
مقالات

اخلاق پژوهش و نظریه‌های اخلاقی

تبیین مسائل اخلاقی مرتبط با پژوهش و حمایت از ارزش‌های اخلاقی مرتبط با موضوع و نتیجه پژوهش، هم از این جهت حائز اهمیت است که علاوه بر اینکه باعث رشد و توسعه اهداف پژوهش می‌شود، و هم می‌تواند منجر به بهب...