خانه برچسب‌ها اخلاق مراقبت
مطالب مرتبط با

اخلاق مراقبت

تعداد مطالب: 7
معرفی کتاب

معرفی کتاب «اخلاق زنانه‌نگر»

برنامه های ما

گزارشی از کارگاه ۴۷ فلسفه اخلاق

نقد فیلم

اسطوره، اخلاق و زنان ایکس-مِن

کارگاه فلسفه اخلاق

گزارشی از کارگاه ۴۱ فلسفه اخلاق

مقالات

ارزیابی انتقادی اخلاق گیلیکان درباره اخلاق مراقبت

کارگاه فلسفه اخلاق

گزارشی از کارگاه ۱۷ فلسفه اخلاق

مقالات

اخلاق فضیلت‌محور