خانه برچسب‌ها اتانازی
مطالب مرتبط با

اتانازی

تعداد مطالب: 3
مقالات

کدام یک از ادیان اجرای به‌مرگی (اُتانازی) را مجاز می‌شمارند؟

اجرای به‌مرگی در فرانسه غیرقانونی است، ولی به‌موجب قانون مصوب سال ۲۰۱۶، بیماران درمان‌ناپذیر حق دارند در «ح
برنامه های ما

گزارشی از کارگاه ۳۱ فلسفه اخلاق

مصاحبه

مرگ سفید، آری یا نه؟