خانه برچسب‌ها اتانازی و ادیان
مطالب مرتبط با

اتانازی و ادیان

تعداد مطالب: 1
مقالات

کدام یک از ادیان اجرای به‌مرگی (اُتانازی) را مجاز می‌شمارند؟

اجرای به‌مرگی در فرانسه غیرقانونی است، ولی به‌موجب قانون مصوب سال ۲۰۱۶، بیماران درمان‌ناپذیر حق دارند در «ح