قدرت هنجاری

  • به همت و همکاری گروه اخلاق دانشگاه قم و خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد؛

    گزارشی از کارگاه ۲۹ فسفه اخلاق

    بحث من از جهت بررسی مفهوم دلیل reason است که ممکن است با اخلاق ارتباط داشته باشد. به عنوان معرفت شناس فکر می کردم بحث دلیل حوزه ای مختص به معرفت شناسان است ولی بعد برای من مشخص شد حوزه دلیل در فلسفه اخلاق است و کارهای زیادی در فلسفه اخلاق و فرا اخلاق در مورد دلیل به عنوان موضوع خاص و مستقل شده... بیشتر بخوانید »
    امتياز: ۳۴ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۱۰/۱۱ | بازدید: ۲,۰۱۳