رسانه: فیلم

تب‌های اولیه

RSS

فیلیپا فوت دوراهی معروفی را در اخلاق مطرح میکند که به مساله تراموا مشهور است. صورت کلی مسئله به این صورت است که فرض می‌کند تراموایی روی ریل راه‌آهن در حال حرکت است و پنج نفر سر راه آن هستند و تراموا مستقیماً در حال رفتن به سمت آن‌هاست و شما به عنوان ناظر در نزدیکی صحنه و نزدیک به یک اهرم هستید که با کشیدن آن تراموا به ریل دیگری که تنها یک نفر روی آن است هدایت می‌شود، شما دو انتخاب دارید: ۱) هیچ مکنید که این مساوی با کشته‌شدن آن پنج نفر روی ریل اصلی است. ۲) با کشیدن اهرم تراموا را به سمتی هدایت کنید که موجب کشته‌شدن آن یک نفر خواهد شد.
مشابه این دوراهی، در خودروهای خودران مطرح میشود. انتخاب بین سرنشینان خود و دیگر افراد

انتخاب درست چیست؟

۲۶ آبان ۹۵