روان شناسی اجتماعی: چگونه یک دروغگو را تشخیص بدهیم؟
در هر روز مشخص ،از ۱۰ تا ۲۰۰ باربه ما دروغ گفته میشود، و سرنخ برای تشخیص این دروغ می تواند ظریف و مشکل باشد. پاملا مایر ، نویسنده " کتاب تشخیص دروغ Liespotting"، به ما منش و "نقاط مهم" استفاده شده توسط افراد آموزش دیده به تشخیص فریب را نشان میدهد — و او استدلال می کند صداقت، ارزش حفاظت شدن دارد.
۱۸ مهر ۹۵

نظرات