درس متن خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

آنچه پیش روی شماست جلسه نخست از سلسله جلسات متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود. این سلسله جلسات در سال تحصیلی ۹۵.۹۶ هر دوشنبه ساعت ۱۷ در محل خانه اخلاق برگزار میگردد. شرکت در این کلاس برای عموم افراد علاقمند آزاد می باشد

۱۸ مهر ۹۵

نظرات