تفاوت همدلی و همدردی

همدلی (Empathy) و همدردی (Sympathy) دو اصطلاح است که گاهاً به اشتباه مترادف یکدیگر تصور می شوند. این انیمیشن به برخی تفاوت ها بین همدلی و همدردی با زبانی ساده پرداخته است.

۲۶ آبان ۹۵

نظرات