تعظیم پزشک

پزشکان چینی به پسر ۱۱ ساله‌ای که سرطان مغز داشت و همه اعضای بدنش را برای نجات جان چند نفر بخشید، تعظیم می‌کنند

۳ آبان ۹۵

نظرات