تبلیغات ضدگرسنگی
تبلیغات ضدگرسنگی کودکان در سبدهای خرید

در بعضی فروشگاه ها از این چرخ های دستی برای توجه خریداران به مساله گرسنگی و فقر در سراسر دنیا استفاده میشود
علی رغم بازخورد خوبی که این کار میان فعالان مبارزه با فقر جهانی داشته اما استفاده از اینگونه تبلیغات به دلیل تاثیرات منفی بر فروش کالاها چندان رواج ندارد

۱۲ مهر ۹۵

نظرات