فقه الاخلاق امیر غنوی
آخرین جلسه کلاس فقه الاخلاق در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

حجت الاسلام استاد امیر غنوی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که به همت خانه اخلاق پژوهان جوان اولین دوره درس «فقه اخلاق» را در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ برگزار کرد. فقه الاخلاق علمی است که پرسش های بنیادین اخلاق را با روش و منبع فقهی-نقلی بررسی کرده و پاسخ می دهد. ادامه این درس در سال جدید و با اسلوب جدید در حال برگزاری است

عکس از: 
حامد مرآتی

نظرات