کتاب شناخت فارسی فلسفه اخلاق دکتر اخوان

دکتر مهدی اخوان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم دو کتاب درآمدی بر فلسفه اخلاق معاصر واخلاق صوری است. ایشان چندین دوره تدریس درس های فلسفه اخلاق، از جمله نظریات اخلاقی و فرا اخلاق را در کارنامه خود دارند. در این کتاب شناخت شماری از مهمترین کتب و مقالات فلسفه اخلاقی منتشر شده به زبان فارسی معرفی شده است.

ذخیره

دکتر مهدی اخوان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم دو کتاب درآمدی بر فلسفه اخلاق معاصر واخلاق صوری است. ایشان چندین دوره تدریس درس های فلسفه اخلاق، از جمله نظریات اخلاقی و فرا اخلاق را در کارنامه خود دارند. در این کتاب شناخت شماری از مهمترین کتب و مقالات فلسفه اخلاقی منتشر شده به زبان فارسی معرفی شده است.

برای دانلود  کتاب شناخت فارسی فلسفه اخلاق اینجا کلیک کنید. 

 

بالا
+۷۳

نظرات

تصویر محمود
بالا
+۲۹۲
اینکه لینک درسنامه دین و اخلاقه و نه کتاب شناخت اخلاق
تصویر حامد مرآتی
بالا
+۲۱۷
بله ممنون، اصلاح شد